Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Panele Fotowoltaiczne

zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytwarzają prąd stały w wyniku zjawiska fotowoltaicznego zachodzącego w pojedynczym ogniwie krzemowym.

Inwerter

odpowiedzialny jest za zmianę prądu stałego wyprodukowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny, oraz zarządzanie pracą całego układu w celu osiągnięcia maksymalnych zysków.

Sieć publiczna

wykorzystując met-metering, sieć publiczna jest magazynem energii. Niewykorzystywaną energię wprowadza się do sieci, po czym kiedy jest potrzeba, odbieramy ją. Rozliczenie za bilans następuje w cyklach półrocznych.

Licznik

zabezpiecza ile energii zostało pobrane z sieci i jak dużo zostało odprowadzone z instalacji fotowoltaicznej.

Skrzynka z bezpiecznikami

zabezpiecza instalację fotowoltaiczną i instalację domową przed jakąkolwiek awarią.

Budowa modułu PV – technologia c-Si

Układ połączonych 60 ogniw fotowoltaicznych w zespolonej obudowie. Standardowy wymiar modułu to 1,0 m. x 1,7 m. Szyba hartowana 3,2 mm.

Rodzaje modułów PV

Poliktystaliczny

 • wiele różnych kryształów krzemu
 • sprawność na poziomie 15-17%
 • współczynnik temperaturowej straty mocy – 0,41% / °C
 • moc modułów < 290 Wp
 • zalety – jest tani
 • wygląd – jasny odcień niebieskiego, różne refleksy

Monokrystaliczny

 • pojedyńczy kryształ krzemu
 • 18-24,05%
 • współczynnik temperaturowej straty mocy – 0,35% / °C
 • moc modułów – nawet 450 Wp
 • zalety – jest wydajniejszy, wymagana mniejsza powierzchnia montażu
 • wygląd – estetyczny, jednolity (czarny)

Falownik

Falowniki nazywane też inwerterami to urządzenia które przekształcają energię elektryczną wytwarzaną przez moduły fotowoltaiczne o stałym napięciu DC w energię elektryczną o napięciu przemiennym AC i stałych parametrach zgodnych z parametrami sieci elektroenergetycznych o napięciu 230/400V i częstotliwości 50Hz.

 • 10 lat gwar ancji (z możliwością przedłużenia + 5 lat) 
 • możliwość obsługi urządzenia z poziomu aplikacji w telefonie komórkowym lub przeglądarki internetowej
 • obsługa w języku polskim 
 • serwis i wsparcie w Polsce!
 • serwis do 7 dni roboczych 

Zabezpieczenia instalacji PV

 • ogranicznik przepięć DC – zabezpiecza instalację fotowoltaiczną przed przepięciami atmosferycznymi.
 • ogranicznik przepięć AC – zabezpiecza zarówno sieć jak i inwerter wewnątrz budynku przed przepięciami oraz zwarciami (od strony instalacji, jak i od strony sieci)

Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas najważniejsze!

Aparatura zabezpieczeniowa tylko renomowanych producentów!

Systemy montażowe PV

Korzystamy z czołowych polskich producentów i dostawców kompleksowych rozwiązań z zakresu systemów mocowań modułów fotowoltaicznych.

Konstrukcje dachowe:

 • systemy na dach skośny
 • systemy na dach płaski
 • montujemy na blachodachówce, blasze, papie

Konstrukcje naziemne:

 • konstrukcja wbijana w grunt
 • konstrukcja mocowana mechanicznie

Zniesienie 23% podatku VAT na budynkach gospodarczych, garażach oraz gruncie na 8% podatku VAT!

Program „Prosument”

 • odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikro instalacji

Prosumentem energii odnawialnej mogą zostać w szczególności:

 • gospodarstwa domowe
 • przedsiębiorcy
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • nadleśnictwa
 • związki sportowe
 • jednostki badawcze
 • fundacje i stowarzyszenia

Rozliczenie ilości energii pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym:

 • 1:0,8 dla mikro instalacji o mocy do 10kW
 • 1:0,7 dla mikro instalacji o mocy powyżej 10kW
 • 1:0,6 dla spółdzielni energetycznych
 • od ilości rozliczonej energii nie uiszcza się opłat za dystrybucję oraz opłat za rozliczanie tej energii
 • rozliczenia ilości energii dokonuje się w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowo – rozliczeniowego dla danej mikro instalacji (licznik dwukierunkowy)

System „opustów” obowiązuje przez 15 lat od daty wytworzenia po raz pierwszy energii w mikro instalacji jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2039 r.

Szacowana roczna produkcja energii z PV

Dofinansowanie przez program Mój Prąd!

 • Jako jedyni w Polsce wszystkie formalności załatwiamy za klienta! 
 • Dofinansowanie dotyczy instalacji o mocy 2-10 kW
 • Dofinansowań przewidziano na ok 200 tys instalacji
 • Do tej pory w Polsce uruchomiono 65 tys instalacji
 • Dofinansowanie odbywa się w formie dotacji i wynosi 5000zł / instalacje (nie więcej niż 50% kosztu kwalifikowanego)
 • Inwestycja nie może być zakończona przed ogłoszeniem konkursu, ale musi być zakończona na dzień składania wniosku o dofinansowanie

Przykładowa kalkulacja 4,9 kWp (jeśli płacimy za prąd ok 500zł / 2 msc)

 • Cena brutto instalacji 23960,50
 • -5000 dotacja Mój Prąd
 • -3365,48 Ulga podatkowa 17,75%

Rzeczywisty koszt instalacji 15595,05!

Instalacja zwraca się już po 5 LATACH!